AB samt C sågkurser 10-12/2 samt 3-5/2 ... 5 januari 2021

Med skogen som kurslokal, enligt gällande regler och med begränsat antal deltagare, erbjuder vi
AB motorsågskurs, trädfällning grund, 10-12/2.
C motorsågskörkort, avancerad trädfällning samt tillvaratagande av skadade träd 3-5 /2.
Välkommen att höra av dig med din anmälan eller om du har frågor.


94933905-Plcmljpg