Har du bläddrat i din skogsbruksplan i vinter? ... 14 januari 2018

Det känns kanske inte helt naturligt att tänka på årets röjning just nu när vintern är som allra vackrast. I alla fall som här i Hälsingland och Ljusnans dalgång.

Ändå är det just nu som är bästa tiden att se över behovet och planera årets röjning. Hur mycket du vill inverstera med eget arbete och sedan kommer att göra själv, kan vara två helt olika saker.
 

Sätt ett eget mål för din insats, gärna i tid tex antal dagar, istället för areal. Då är målet lättare att uppfylla. Resterande av röjbehovet rekommenderar vi att du beställer redan nu.