Röjsågskurs RA 13/6

RA är grundläggande nivån och behandlar röjsågens skötsel, hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.  

  • gällande säkerhetsbestämmelser, risker som är förknippat med användning av röjsågen
  • start och hantering av röjsågen
  • justering av sele/såg för god ergonomi vid olika typer av arbeten
  • grundläggande teknik för kontrollerad sågning/avverkning (ansättning, varvtal, stabilitet)
  • arbetsteknik vid röjning av sly och grästrimning
  • daglig skötsel och kontroll av skärutrustning inklusive ev. filning och skränkning av skärutrustning (sågklinga, slyklinga/gräskniv och grästrimmer)
  • kontroll av såg och skyddsutrustning
  • dagen avslutas med ett teoriprov