Röjtips från oss ... 1 juni 2018

Till dig som snart ska röja själv,
här är tips från oss.

Tänk: JAG RÖJER FRAM (ist för att röja bort)
Ha vass klinga, underhållsfila medan den fortfarande är vass.
Ha rent luftfilter.
Börja längst bak på objektet, så slipper du gå i det röjda, när du går till och från.
Spara alltid RASE, rönn, asp, sälg och ek. Mums för den biologiska mångfalden och viltet