Svensk skogsvård behöver akutvård ... 2 december 2019

Skogsvårdsföretagen har påtalat svårigheterna med lönsamheten länge. Nu finns en ny forskningsrapport av Viktoria Forsmark, Skogforsk
Branschen behöver en lönsamhet som möjliggör utveckling. Största bekymmret är att ersättningarna sätts efter ”den bäste” Vilket innebär att det finns begränsat utrymme för att vara "ny på jobbet" Det här gäller både maskinentreprenörer och skogsvårdsentreprenörer.
https://www.bitzer.se/ny-intervjustudie-visar-skogsvarden-behover-akutvard/
Läs oxå om Ivo, en klok och STOR (i antalet anställda) kollega till oss.
http://www.bitzer.se/vi-ger-det-ett-ar-till-annars-lagger-vi-ner/