Underhåll din röjsåg ... 24 oktober 2017

Service är billigare än reparationer.Plocka bort kåporna och gör rent med tryckluft och stålborste, runt cylindern så minskar du risken för att motorn skär.73684994-Y2gDHjpg