TJÄNSTER

Röjning

Vi röjer inte bort buskar, vi röjer fram värdefull skog.
Skogsvård är vår huvudsakliga inriktning och vår erfarenhet av ungskogs och underväxtröjning sträcker sig tillbaka till -70 talet, där vi årligen producerar straxt under 1 000 ha röjning.

Rågångar

Tydliga rågångar är guld värda!
Har du halkat efter i underhållet av dina gränser ökar sannolikheten att du kan hamnar i diskussion om gränsdragning.
Vi röjer fram och markerar rågångar efter önskemål.

Betesmarker

För det öppna landskapet, står betesdjuren för det största arbetet.
Om  du har igenväxta marker som du åter vill bruka, kan vi genom röjning snabbt öppna upp betesytor.

KONTAKT

Kontakta oss via vårt kontaktformulär när du vill anlita oss.

Trädfällning

Våra tomtträd växer sig stora.
Vi utför trädfällning på privata tomter efter dina önskemål och du kan göra RUT-avdrag på fällningen.
Övergrova träd som skogsmaskinerna har svårt att hantera, fäller vi manuellt med motorsåg.

FORMULÄR