Skogsvård som skapar tillväxt

Motorsågskörkort, Röjsågskörkort och Natur & Kulturhänsyn. Våra kurser är certifierade, personliga och utgår oftast från vår gård i södra Hälsingland. Vi skräddarsyr även efter dina önskningar och vårt mål är att din nya kunskap ska ge dig säkerhet, glädje och lönsamhet i din skogsskötsel.

Röjutbildning & röjning av våra skogar!

Vi utför också röjning för tillväxt samt trädfällning för dig som inte vill eller har tid att sköta skogen själv.

Skogsvårdsutbildningar

Sedan 2015 erbjuder vi motormanuella utbildningar, inspirationsdagar för röjning, samt "grönt kort" inom Natur & Kulturhänsyn. Kurserna betonar säkerhet.

  • Motorsågskörkort
  • Röjsågskörkort
  • Natur & kulturhänsyn
  • Inspirationsdag för röjning
  • Skräddarsydda skogsdagar enligt dina egna önskemål.

Skogsvårdstjänster

Våra skogsvårdstjänster är PEFC certifierade och har både privata skogsägare och andra uppdragsgivare i Hälsingland. Tillsammans med våra medarbetare röjer vi ca 1000 hektar per år. Jolo arbetar för att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion, samtidigt som biologisk mångfald bevaras och kulturmiljö tillsammans med sociala och estetiska värden värnas.
  • Röjning för tillväxt
  • Röjning av rågångar
  • Röjning på betesmarker
  • Trädfällning

Läs mer om våra tjänster här >


Jolo - ett familjeföretag i Hälsingland

Vårt företag bygger på stort skogligt intresse med omsorg för ekonomiskt och miljömässigt hållbart skogsbruk.
Lars-Göran "Lövet" Löfgren & Helen Löfgren

VÄLKOMMEN HEM TILL OSS!

Våra kurser utgår från vår gård i Ljusnans dalgång i södra Hälsingland. Vi lägger stor vikt vid att du ska trivas hos oss och kombinerar utbildningen med god mat och många skratt.

Att vårda skogen på ett ansvarsfullt sätt, värna om naturen och samtidigt få ett ekonomiskt gynnande resultat är en självklarhet för oss och att få dela med oss av den kunskapen är det som driver Jolo vidare. Vi är nyfikna och jobbar hårt för att alltid hålla oss uppdaterade inom nya rön.